Crisitano Ronaldo khoe ảnh đoàn tụ cùng 3 con

Crisitano Ronaldo khoe ảnh đoàn tụ cùng 3 con!

Crisitano Ronaldo khoe ảnh đoàn tụ cùng 3 con! Vào tuần trước Siêu sao Bồ Đào Nha đã được đặt cách trở về đón 2 con không cần thi đấu tiếp cùng đội tuyển tại Confed…

Chia sẻ bài viết: